Jaunumi

Atbildes, kuras Tu meklē - letonika.lv

 

Letonika

Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

  • 11 enciklopēdijās, 13 vārdnīcās un citos uzziņu resursos
  • kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem
  • latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem
  • valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai 

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti:

http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients

Paroli pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.