Lūdzam dāvināt

Dāviniet bibliotēkai vajadzīgas grāmatas! Valmieras integrētā bibliotēka aicina iedzīvotājus atbalstīt bibliotēkas iespieddarbu kolekcijas atjaunošanu, dāvinot vajadzīgas grāmatas.

Laika gaitā no bibliotēkas krājuma zuduši vai stipri bojāti atsevišķi izdevumi, kurus izmanto un lasa arī šodien. Bibliotēkas lasītāji būs pateicīgi, ja kādu no minētajiem izdevumiem Tu atrastu savā grāmatu plauktā un vēlētos ar to papildināt bibliotēkas kolekcijas krājumu!

 

 

Autors

Nosaukums

Izdošanas gads

Izdevniecība

Sobkova, Helena
 • Sagānas Katrīna
1999 Zinātne
Heija, Luīza
 • Dzīve vienīgā un neatkārtojamā
2000 Aplis
Levi, Vladimirs
 • Es un mēs 
1972 Zinātne
Ādlers, Alfreds
 • Psiholoģija un dzīve 
1992 IDEA
Kārnegī, Deils
 • Kā attīstīt pašapziņu un ietekmēt cilvēkus publiskās runās
1992 Komercfirma "Reiterns"
Cēdere, D
 • Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā 
1996 Zvaigzne ABC
Kurpatovs, Andrejs
 • Uzveiksim asinsvadu veģetatīvo distoniju 
2008 Daugava
Latvijas Republikas Satversmes tiesa
 • Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā nostiprināto vērtību aizsardzībā : Satversmes tiesas 2006.gada konferences materiālu krājums
2007 Tiesu namu aģentūra
Omārova, Silva
 • Cilvēks runā ar cilvēku
2009 Kamene
Gordons, Noa
 • Dziednieks : [romāns]
2006 Jāņa Rozes apgāds
Svijašs, Aleksandrs
 • Kā tīrīt savu "karmas trauku"
2001 Vieda
Rubenis, Andris
 • Viduslaiku kultūra Eiropā
1997 Zvaigzne ABC
Zuili, Robērs
 • Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem
2018 Jumava

Dzintere, D.

 • Rotaļspēles

1997

Mācību apgāds NT 

Romenkova, Valentīna

 • Bērns ģimenē un sabiedrībā

2008

BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Bazens, Tonijs

 • Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata

2008

Jāņa Rozes apgāds

 
 • Skolvadība - idejas, versijas, pieredze

19XX

RaKa

Ļihačova, Irma

 • Kvalitatīva skolas attīstība

2003

RaKa 

 
 • Skolēna attīstība pedagoģiskajā procesā sākumskolā

1998

Mācību Apgāds

Smita, Korinna

 • Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z

1998

RaKa 

Liepiņa, Tija

 • Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība un uzvedības korekcija

1998

Vārti

Geidžs, N. L.

 • Pedagoģiskā psiholoģija

1999

Zvaigzne ABC

Božoviča, Lidija

 • Personība un tās veidošanās skolas gados

1975

Zvaigzne

 
 • Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē

2002

Izglītības soļi, RPIVA

Baltušīte, Regīna

 • Skolotāja loma mācīšanās motivācijā

2006

RaKa

Balsons, Moriss

 • Kā izprast klases uzvedību

1998

Lielvārds 

Žukovs, Leonards

 • Ievads pedagoģijā

199X

Izdevniecība RAKA

Nikiforovs, Oļegs

 • Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālo spēju diagnostika

2014

Izdevniecība RAKA

Nikiforovs, Oļegs 

 • Pedagoģijas pamati

2008

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Jurgena, Inese

 • Vispārīgā pedagoģija

2002

Izglītības soļi

Holtštīge, Hildegarde

 • Bērns, mēs tev palīdzēsim to veikt pašam!

1995

Izglītība 

Krastiņa, Elfrīda

 • Matemātika spēlēs un rotaļās

2010

Zvaigzne ABC

Ļihačova, Irma

 • Kvalitatīva skolas attīstība

2003

RaKa

Tūbele, Sarmīte

 • Ievads speciālajā pedagoģijā

2004

RaKa 

 
 • Ādams Alksnis. (sast. K.Sūniņš)

1964

Latvijas valsts izdevniecība, Rīga

J.Graudonis

V.Urtāns

 • Senatnes pēdās

1961

LPatvijas PSR Zinātātņu Akadēmija

 
 • Ādams Alksnis. (sast. R.Savickis) Buklets.

1979

LPSR Mākslas muzejs

Artūrs Lapiņš

 • Ādams Alksnis.

1951

Latvijas valsts izdevniecība

 
 • Konstitucionālās tiesības

2008

Biznesa vadības koledža

LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politikas zinātņu katedra

 • Latvijas tiesību avoti : teksti un komentāri

1998

LU žurnāla "Latvijas vēsture" fonds

 
 • Sirdi ja pamatā liksi : Jāņa Brodeļa mūžs

2000

Mācību apgāds

Rauzāns Gunārs

 • Saulei pretim roku sniegsim

1963

Latvijas Valsts Izdevniecība

Puče, Armands.

 • Irbe kā mūris

1997

Sporta Avīze

Doršs, Ilmars

 • Darbaspēka izmaksas celtniecības un remonta darbos

2006

 

Vonnegūts, Kurts

 • Lopkautuve Nr.5 ; Lai Dievs Jūs svētī, mister Rouzvoter! ; Čempionu brokastis

1987

Liesma

Alberings, L.

 • Rūjiena : Kultūrvēsturisks pārskats par Rūjienas pilsētu un novadu

1978

Ziemeļblāzma

Teivens, Arno

 • Latvijas lauku krogi un ceļi

1995

Māksla

 
 • Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules = Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland

1999

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ; Latvijas Valsts vēstures arhīvs

 
 • Darbs apvienotajās klasēs : metodiskie materiāli

2011

LiePA

Jānis Neimanis

 • Ievads tiesībās

2004

Aut. izd.

Elena Dugana

 • Dabiskā maģija : atklāj savu maģisko enerģiju

2013

Jumava

Fūrmane, Lolita

 • Darba bite. Ķepītis

2010

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

 
 • Latvijas tiesību avoti / 1. sēj. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10.gs.-16.gs.

1998

LU žurnāla "Latvijas vēsture" fonds

 
 • Konstitucionālās tiesības

2008

Biznesa vadības koledža