Europe Direct informācijas centri

EUROPE DIRECT ir visu Eiropas Savienību aptverošs tīkls, kas ļauj Eiropas Komisijai sazināties ar cilvēkiem visā Eiropā. Europe Direct tīkla mērķis ir iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētas teritorijās pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai sniegt informāciju par visām Eiropas Savienības darbības jomām un, jo īpaši, par to, kā tās ietekmē viņu dzīvi ikdienā. Tuvākā Europe Direct informācijas centra atrašanās vietu Latvijā varat noskaidrot šeit. 

Europe Direct informācijas centrā jūs varat saņemt:

  • atbildes uz jūsu jautājumiem par ES tiesību aktos paredzētajām tiesībām, par finansējuma iespējām utt.;
  • ielūgumus uz informatīviem pasākumiem un sarīkojumiem par ES;
  • dokumentus un publikācijas par ES;
  • norādes uz citiem informācijas avotiem;
  • kompetentu organizāciju kontaktinformāciju.

Ko Europe Direct nedara?

  • nerisina problēmas —  nereģistrē un nepārsūta sūdzības, tomēr var jums norādīt, ar ko sazināties;
  • neizsakās par ES politikas jautājumiem vai nostājām, ko pieņēmušas iestādes;
  • nesniedz juridiskas konsultācijas (interpretējot ES tiesību normas).
 
 
Europe Direct bezmaksas informatīvais tālrunis

tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11

 

Saziņai ar Europe Direct informatīvo dienestu iespējams izmantot tā tīmekļa vietni