Projekti

Radošā rakstīšana 2021

Visiem interesentiem 2021. gada oktobrī un novembrī ik tiek piedāvāta iespēja piedalīties Valmieras bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programmā "Radošā rakstīšana" (8 akadēmiskās stundas), kas licencēta Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē. Nodarbības vada Guntis Berelis, literatūrkritiķis un rakstnieks.

Nodarbības:

  1. Ievads: Izlasi un izmet! Jeb – vai iespējams iemācīt rakstīt? 
  2. Rakstniecības galējības. Savu spēju apzināšanās.
  3. Teksta kvalitāte.
  4. Noslēgums. Autora attiecības ar tekstu un apkārtējo pasauli.

Ierakstus var noskatīties bibliotēkas YouTube kontā.  Kursa noslēgumā tiek izsniegts apliecinājums par dalību nodarbībās.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ERASMUS+ projekts “TECH.LIBRARY”

Domājot un rūpējoties par saviem novada iedzīvotājiem, to skaitā cilvēkiem ar redzes problēmām, Mazsalacas novada pašvaldība un Mazsalacas pilsētas bibliotēka, sadarbojoties ar Valmieras integrētās bibliotēkas kolēģiem, piedalās starptautiskā ERASMUS+ projektā “TECH.LIBRARY”, kura mērķis ir uzlabot publisko bibliotēku pakalpojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem, izmantojot IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģijas) rīkus un apmācību. Vairāk ŠEIT.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

The Europe Challenge 2021


Valmieras integrētā bibliotēka kopā ar vēl 6 publiskajām bibliotēkām piedalījās Eiropas Kultūras fonda pilotprojektā “Eiropas izaicinājums 2021”, lai aktualizētu bibliotēkas kā drošu publisko telpu Eiropā un nostiprinātu publisko bibliotēku lomu darbā ar kopienām. Ar projekta palīdzību tika pievērsta uzmanība jautājumiem, kas ir aktuāli gan dažādu valstu iekšienē, gan kopīgi Eiropas kontekstā. Neatkarīgi no tā, vai tās ir klimata pārmaiņas, ekonomiskā krīze, polarizācija vai karš, lielākās problēmas var atrisināt tikai tad, ja cilvēki visā Eiropā ir solidāri. 
Iesaistītās bibliotēkas: Valmieras bibliotēku (Latvija), DOKK1 Orhūsas publisko bibliotēku (Dānija), Berlīnes centrālo un reģionālo bibliotēku (Vācija), Gentes De Krook bibliotēku (Beļģija), Kraņas pilsētas bibliotēku (Slovēnija) un Jordi Rubio i Balaguer bibliotēku (Spānija). 

Lastīt vairāk

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Virtuālā dalība vietējās un starptautiskās profesionālajās aktivitātēs 2020.gadā (video)

 

  • Prezentācija par 3TD E-grāmatu bibliotēku un nacionāla mēroga projektu nozīmību lasīšanas veicināšanā 11. Baltijas bibliotekāru kongresā (lasīt vairāk)

 

 

  • Prezentācija virtuālajā izstādē Generation Code: Born in the Library. Par padarīto un plānoto saistībā ar digitālo izglītību dažādām mērķauditorijām Valmieras integrētajā bibliotēkā (lasīt vairāk)

 

 

  • Virtuālās izstādes Generation Code: Born at the Library ietvaros tika ierakstīta intervija ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi (lasīt vairāk)

 

 

  • VARAM vebinārs “Darīt digitāli - Tavs jaunais dzīvesveids!” Valmieras integrētās bibliotēkas prezentācija par digitālo atbalstu un pakalpojumiem (32.minūtē)

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Pieaugušo mūžizglītības kurss "Līdzsvarota dzīve 2: vide, cilvēks, sabiedrība" (2019-2020)

Programma ir NORDPLUS atbalstītā starptautiskā projekta “Mana zaļā identitāte”/ “My Green Identity” (2018-2020) aktivitāte. To organizē Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. No 2019. gada novembra līdz 2020. gada oktobrim reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbošanās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā aicināti apmeklēt 7 nodarbības, kuru mērķis ir celt to dalībnieku apziņu par vides un sabiedrības ilgtspējas problēmām, to risinājumiem, kā arī iedvesmot ikdienas paradumu maiņai atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Agenda 2030). Kursa laikā tiek sniegta ievada informācija par dažādām ar ilgtspēju saistītām tēmām, piedāvāta iespēja izvērtēt, kas ir līdzsvarota dzīve, tās vajadzības, risinājumi. Nodarbību tēmas: spēles Eco-Buddy mačs, cukurs uzturā, iekšējais ceļš uz līdzsvaru, permakultūra pilsētu dārzkopībā, bezatkritumu dzīvesveids Valmierā un mācību ekskursija noslēgumā. Lasīt vairāk ŠEIT

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Valmieras bibliotēkas dalība Eiropas publisko bibliotēku programmā "Public Libraries 2030" / "Publiskās bibliotēkas 2030"

Projekts "Lighthouse Libraries" / "Bibliotēkas - bākas" ir programmas "Public Libraries 2030" aktivitāte publiskajām bibliotēkām Eiropā. Mērķis: apkopot novatoriskākās un aizraujošākās bibliotēkas no katras dalībvalsts, lai izveidotu ES mēroga bibliotēku tīklu. Tīkls palīdz apzināt bibliotēku finansiālās un organizatoriskās vajadzības un piedāvāt risinājumus - finansētus projektus / programmas, kas dod labumu gan pašām bibliotēkām, gan plašākai sabiedrībai. Tāpat bibliotēku tīklā iespējams dalīties ar jauninājumiem un sniegt atbalstu. Vienotībā ir spēks - projekts "Lighthouse Libraries" atvieglo bibliotēku interešu aizstāvības iespējas gan atsevišķās valstīs, gan ES līmenī.

Dalība izstādē “Generation Code: born at the library. Lai apmeklētu izstādi un piedalītos "Public Libraries 2030" organizētajā bibliotēkas interešu pārstāvniecības ekspertu sanāksmē, uz Briseli devās arī Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, kur tikās ar lielāko daļu Eiropas Parlamenta deputātu un deputāta palīgu no Latvijas.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Projekta pieteikums "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fondam” un saņemtais finansējums pasākumam "Dzejas nakts Valmierā"

Projekta realizētāji, izzinot Dzejas dienu tradīcijas un noskaidrojot šī brīža situāciju attiecībās: “jaunieši- dzeja”, kā projekta mērķi noteica - veicināt Valmieras pilsētas jauniešu interesi par Dzejas dienām un sadarbībā ar Valmieras bibliotēku piedāvāt savu programmu vienai no trim Valmieras Dzejas dienu norisēm septembrī: “Dzejas nakts Valmierā” (Valmieras integrētajā bibliotēkā vēl iecerēta "Dzejas diena" un "Dzeja brokastīs"). Pasākuma FOTO reportāža un APRAKSTS.

 

 

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Radošā rakstīšana "Soļi tekstā"" (2019)

Visu vecumu un nodarbošanās valmieriešiem un citiem interesentiem Valmieras bibliotēka 2019.g. oktobrī piedāvāja apmeklēt pieaugušo neformālās izglītības programmu "Radošā rakstīšana "Soļi tekstā"" (8 akadēmiskās stundas), kas licencēta Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras izglītības pārvaldē. Nodarbības notika ik trešdienu Valmieras integrētajā bibliotēkā un tās vadīja Vidzemes Augstskolas docente Anžela Jurāne-Brēmane. Tēmas: savu spēju apzināšanās un tematiskās ievirzes izvēle, teksta struktūras komponenti, uzdevumi valodas izteiksmīgumam, noslēguma darbs.

 

 

Projekts "My Green Identity" / "Mana zaļā identitāte" (2018-2020)

Valmieras bibliotēka ir zaļi domājoša iestāde - mums rūp klimata satraucošā situācija pasaulē, mēs atbalstām ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030.gadam un aktīvi iesaistāmies programmas NORDPLUS atbalstītā starptautiskā projektā "Mana zaļā identitāte"/ "My Green Identity" (2018-2020), kas uzsver bibliotēku lomu dažādu aktivitāšu iniciēšanā un atbalstīšanā, lai mainītu sabiedrības domāšanu un veicinātu dabai draudzīgus dzīves paradumus. AKTIVITĀTES   ACTIVITIES

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Pieaugušo mūžizglītības kurss "Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība" (2018-2019)

No 2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbošanās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā tika aicināti apmeklēt Valmieras pilsētas pašvaldības un Valmieras bibliotēkas piedāvātu bezmaksas mūžizglītības kursu “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem bija iespēja uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām. Vairāk lasīt ŠEIT

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Vakarēšana ar literatūras garšu un dalība konkursā (2018)

2018. gada rudenī izsludinātais kulinārijas konkurss–erudīcijas spēle “Literatūras garša” aicināja Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, meklēt latviešu rakstnieku darbos minētus ēdienus un mēģināt tos pagatavot pašiem. Arī mēs, Valmieras integrētā bibliotēka un draugi - Valmieras Zonta klubs un citas sabiedriski aktīvas sievietes, piedzīvojām draugu pulcēšanās prieku, kopīgi darot vietējai kopienai derīgu un nepieciešamu darbu. Turpinājām pirms pāris gadiem aizsāktos labos darbus, sanākot kopā uz labdarības vakarēšanu un tādējādi atbalstot biedrības “Kristīgais želsirdības centrs” labdarības zupas virtuvi Valmierā. Šoreiz ēdienam pievienojām ne tikai sirds siltumu un labas domas, bet arī literāro vērtību, latvisko dzīves ziņu un svētku smaržu. Vairāk lasīt ŠEIT

 

 

Videostāsts "Jaunietis + bibliotēka = ?" (2018)

Jaunietis + bibliotēka = ? Valmieras integrētajā bibliotēkā šāda kombinācija ir sevi pierādījusi kā absolūti iespējama un pozitīvu rezultātu nesoša, tāpēc 2018. gada vasarā tika izveidots pašu domāts, režisēts un filmēts video, kas stāsta par jaunu cilvēku domubiedru grupas izveidošanos bibliotēkā. Satikušies Valmieras bibliotēkas īstenotā sociālās lasīšanas projektā “Lasi un tev sekos”, vairāki jaunieši atklāja bibliotēku kā labvēlīgu, atbalstošu vidi savu ideju realizēšanai un nodibināja Valmieras integrētās Bibliotēkas Jauniešu Omnibusu (VIBJO) “Sudraba ZIRG’s”.

 

 

"CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" (2016-2018)

Projekta "CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" (2016-2018) būtību raksturo atslēgvārdi: eksperimentālā kultūra bibliotēkā caur radošu darbību un sadarbību. Valmieras bibliotēka un citi bibliotēku / nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes pulcēsies Nordplus Adult projekta "CreaTeams in Library" 2017-2018 ietvaros, lai identificētu, analizētu, izprastu un rastu risinājumus jaunām darba formām bibliotēkās. Vairāk lasīt ŠEIT

_______________________________________________________________________________________________________________

 

"CreaDream Forum in Library" / "Radošo Sapņu forums bibliotēkā" (2015-2016)

Valmieras bibliotēka 2015.g. septembrī uzsāka dalību projektā "CreaDream Forum in Library" jeb "Radošo Sapņu forums bibliotēkā", kurš ir programmas NORDPLUS apstiprinātā projekta NPAD-2015/100027 ietvaros. Starptautiskais sadarbības (Turku, Somija; Tallina, Igaunija; Valmiera, Latvija) projekts notiks gada garumā, sākot no 1.septembra 2015. gada - 31. septembrim 2016. gadā.  Projekta mērķis ir veicināt laikmetīgās kultūras izpratni sabiedrībā. Projekta moto ir „Be contemporary” jeb „Saproti laika garu un izmanto iespējas”. Izaicinājums: sevis pārvarēšana. Projektā piedalās Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas bibliotekāri, Valmieras Zonta kluba biedres, sabiedrības pārstāvji. Sabiedriski aktīvas sievietes 50+.

Projekta aktivitātes tika dažādos veidos arī iemūžinātas un no visa daudzveidīgā materiāla izveidota interesanta, krāsaina un iedvesmojoša  PROJEKTA DIENASGRĀMATA  latviešu un angļu valodās.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Literāro tekstu tulkošanas meistardarbnīca "VALMIERAS PERFORMANCE" (2015-2016)

Valmieras integrētā bibliotēka un Europe Direct Informācijas punkts Valmierā radošiem cilvēkiem piedāvā literāro tekstu tulkošanas darbnīcu “VALMIERAS PERFORMANCE”. Tās laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar tulkošanas procesa filozofiskiem un praktiskiem aspektiem, un gūst pieredzi tulkošanā pieredzējušu tulkotāju vadībā.

2015. gada meistardarbnīca

2016. gada meistardarbnīca

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Deja starp grāmatu plauktiem "Saulcerītes modināšana" (2015)

Valmieras integrētās bibliotēkas darbinieki "Mākslas mēneša Valmierā 2015" ietvaros iesaistījušies radošā partnerībā kopā ar horeogrāfi Agnesi Bordjukovu, iestudējot deju starp grāmatu plauktiem.

 

 

Projekts "Lasi un tev sekos" (2014-2015)

No 2014. gada maijam līdz 2015. gada augustam Valmieras bibliotēka īstenoja projektu „Lasi un tev sekos”. Projekta finansējums iegūts piedaloties EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas (EIFL – PLIP) projektu konkursā par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, lai ieviestu inovatīvus pakalpojumus bērniem un jauniešiem. Konkursam tika iesniegti 273 pieteikumi no 71 Āfrikas, Āzijas, Latīņamerikas un Eiropas valstīm. Valmieras bibliotēka projekts „Lasi un tev sekos” ir to 10 laimīgo skaitā, kas ieguva atbalstu.  
Projektā, izmantojot sociālās lasīšanas aplikāciju, jaunās tehnoloģijas un iesaistot lasīšanas vēstnešus, bibliotēka iedvesmoja jauniešus lasīt un meklēja atbildi uz jautājumu “kas ir lasīšana 21.gadsimtā?". Vairāk lasīt šeit.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Europe Direct informācijas centrs Valmierā (2005-2021)

Projekts „EUROPE DIRECT informācijas centrs Valmierā”. Tīkla izveide un pārvalde Ziemeļrietumvidzemē.  Uzzini VAIRĀK.

 

"Bērnu un jauniešu žūrija" (kopš 2001)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2001.gada īstenota lasīšanas veicināšana programma. Valmieras bibliotēkā katru gadu 60 – 80 skolēni iesaistās žūrijas darbā un kļūst par literatūras ekspertiem. Viņi lasa un vērtēt jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai programmai un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus – visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā.

 

Trešais tēva dēls” (2007– 2013)

Dalība Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls”, ko realizēja Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Vairāk http://www.3td.lv

 

"Lasošais valmierietis" (2009)

Valmieras pilsētas kultūras projektu konkurss.Projekta gaitā izveidotas divas pārraides par lasīšanu bērnu un jauniešu mērķauditorijai Vidzemes TV. Projektā iesaistītas ģimenes ar bērniem. Katras pārraides beigās skatītājiem bija iespēja piedalīties konkursā un atbildēt uz raidījumā uzdoto jautājumu.

 

"Pirmā tikšanās ar bibliotēku" (2008)

Programmas „Pirmā tikšanās ar bibliotēku" īstenošanai Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu. Projekta mērķis ir pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem, popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs un attīstīt bilžu grāmatas žanru. Uz pirmo tikšanos Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā tika aicināti pirmsskolas vecuma bērni - divgadīgie un trīsgadīgie kopā ar vecākiem vai vecvecākiem. Tikšanās laikā bērniem tika dāvināta speciāli šim projektam veidota Māras Cielēnas un Irēnas Lūses grāmatiņa „Burtumāja".

 

Tikšanās ar personību (2007-2008)

Kopā ar Vidzemes Kultūras un mākslas biedrību „Haritas” saņemts finansējums, lai Bērnu apkalpošanas nodaļā varētu organizēt tikšanās ar rakstniekiem. Projekta  gaitā notika bērnu tikšanās ar Māri Putniņu, Viku, Kārli Vērdiņu, Valmieras teātra izrādes „Crazy” radošo grupu, Valmieras teātra direktori un režisori Evitu Sniedzi, Uldi Ausekli un Uldi Fridrihsonu, režisori Rozi Stiebru.

 

Projekts "Ziemeļu varavīksne: Oplandes apgabala bibliotēkas un Valmieras bibliotēkas sadarbība" (2003–2009)